Thông tin tuyển sinh trường đại học bách khoa hà nội 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn cứ vào chiến lược tuyển sinh năm 2021, ngôi trường Đại học Bách khoa tp. Hà nội nội dự kiến thực hiện 3 cách thức xét tuyển: Xét tuyển chọn tài năng; Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 và Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (tổ chức thi riêng) với khoảng 7.420 chỉ tiêu. Thông tin chi tiết chúng ta hãy xem nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học bách khoa hà nội 2022

Wiky: ngôi trường Đại học Bách khoa trên Hà Nội chính là trường đại học chuyên ngành chuyên môn đầu ngành tại Việt Nam, member của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm giang sơn Việt Nam. Trường cũng chính là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật bậc nhất khu vực Châu Á - Thái bình dương AOTULE.

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Ngành nghệ thuật sinh học

Mã ngành: BF1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành chuyên môn thực phẩm

Mã ngành: BF2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK2

Ngành nghệ thuật hóa học

Mã ngành: CH1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành Hóa học

Mã ngành: CH2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành kỹ thuật in

Mã ngành: CH3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành công nghệ giáo dục

Mã ngành: ED2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK1

Ngành nghệ thuật điện

Mã ngành: EE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: EE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kinh tế tài chính công nghiệp

Mã ngành: EM1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành cai quản công nghiệp

Mã ngành: EM2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành quản lí trị khiếp doanh

Mã ngành: EM3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kế toán

Mã ngành: EM4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Tài bao gồm ngân hang

Mã ngành: EM5

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông

Mã ngành: ET1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành chuyên môn môi trường

Mã ngành: EV1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành quản lý tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: EV2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, BK2

Ngành giờ đồng hồ anh khoa học kỹ thuật và Công nghệ

Mã ngành: FL1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: D01

Ngành giờ đồng hồ anh bài bản quốc tế

Mã ngành: FL2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành nghệ thuật nhiệt

Mã ngành: HE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành công nghệ máy tính

Mã ngành: IT1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: IT2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: ME1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành nghệ thuật cơ khí

Mã ngành: ME2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Toán tin

Mã ngành: MI1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành khối hệ thống thông tin quản lí lý

Mã ngành: MI2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật thứ liệu

Mã ngành: MS1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1

Ngành vật dụng lý kỹ thuật

Mã ngành: PH1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành kỹ thuật phân tử nhân

Mã ngành: PH2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành trang bị lý y khoa

Mã ngành: PH3

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, A02, BK1

Ngành chuyên môn ô tô

Mã ngành: TE1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật cơ khí động lực

Mã ngành: TE2

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành Kỹ thuật sản phẩm không

Mã ngành: TE3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành kỹ thuật dệt may

Mã ngành: TX1

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1

Ngành chuyên môn thực phẩm

Mã ngành: BF-E12

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành kỹ thuật hóa dược

Mã ngành: CH-E11

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, D07, BK3

Ngành hệ thống điện và năng lượng tái tạo

Mã ngành: EE-E18

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa

Mã ngành: EE-E8

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, B00, BK1, BK3

Ngành Tin học công nghiệp và tự động hóa

Mã ngành: EE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, BK1, D29

Ngành phân tích kinh doanh

Mã ngành: EM-E13

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ hợp xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

Mã ngành: EM-E14

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: D07, A01, D01, BK3

Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông

Mã ngành: ET-E4

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành chuyên môn y sinh

Mã ngành: ET-E5

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành hệ thống nhúng thông minh và Iot

Mã ngành: ET-E9

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành truyền thông media số cùng kỹ thuật đa phương tiện

Mã ngành: ET-E16

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành technology thông tin Việt-Nhật

Mã ngành: IT-E6

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành technology thông tin Global ICT

Mã ngành: IT-E7

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Khoa học dữ liệu và trí óc Nhân tạo

Mã ngành: IT-E10

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành bình an không gian số

Mã ngành: IT-E15

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành technology thông tin Việt-Pháp

Mã ngành: IT-EP

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành chuyên môn cơ điện tử

Mã ngành: ME-E1

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành khkt Vật liệu

Mã ngành: MS-E3

Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành chuyên môn ô tô

Mã ngành: TE-E2

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ khí mặt hàng không Việt-Pháp

Mã ngành: TE-EP

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D29

Ngành Điện tử viễn thông - Leibniz Hannover

Mã ngành: ET-LUH

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ khí chế tạo máy

Mã ngành: ME-GU

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, BK3

Ngành Cơ năng lượng điện tử - Leibniz

Mã ngành: ME-LUH

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, BK1, D26

Ngành Cơ điện tử - Nagaoka

Mã ngành: ME-NUT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, BK1, D28

Ngành quản lí trị marketing – Troy

Mã ngành: TROY-BA

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Ngành Khoa học máy vi tính – Troy

Mã ngành: TROY-IT

Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, BK3

Phương thức xét tuyển chọn tài năng:

-Với 10-20% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức: xét tuyển chọn thẳng học sinh giỏi theo quy định của bộ GDĐT; xét tuyển dựa trên những chứng chỉ thế giới SAT, ACT, A-Level với IELTS; xét làm hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn;

+Điều khiếu nại dự tuyển là vấn đề trung bình chung học tập mỗi năm học lớp 10, 11 với 12 đạt từ bỏ 8,0 trở lên trên (riêng so với thí sinh giỏi nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học tập kỳ 1), được công nhận giỏi nghiệp thpt và gồm điểm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng vị Trường quy định.

Phương thức xét tuyển theo điểm thi:

-Với 80 - 90% tổng chỉ tiêu, gồm những phương thức xét tuyển sau:

+Dựa bên trên điểm thi xuất sắc nghiệp thpt 2021 (50-60%) cho các ngành/chương trình đào tạo có tổng hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01, D07, D26, D28 và D29.

+Dựa trên công dụng Kỳ thi reviews tư duy (30-40%) cho các ngành/chương trình huấn luyện và giảng dạy có tổng hợp xét tuyển chọn BK1, BK2 với BK3.

Xem thêm:

+Năm nay Đại học Bách khoa hà nội thủ đô tiếp tục áp dụng bề ngoài xét tuyển chọn dựa trên các chứng chỉ nước ngoài SAT, ACT với A-Level cho toàn bộ các ngành/chương trình đào tạo. Riêng đối với các sỹ tử có chứng chỉ IELTS thế giới 6.0+ (hoặc chứng từ tiếng Anh không giống tương đương) được đăng ký xét tuyển vào các ngành ngữ điệu Anh và kinh tế tài chính - quản lí lý.

-Đối với bề ngoài xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực phối kết hợp phỏng vấn, phần lớn thí ra đời muộn hơn đây hoàn toàn có thể đăng cam kết dự tuyển:

+Được tuyển thẳng cơ mà không dự tuyển hoặc ko trúng tuyển vào các ngành theo quy định;

+Được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi đất nước hoặc giành giải Nhất, Nhì, bố trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12);

+Được chọn tham gia Cuộc thi KHKT non sông do cỗ GDĐT tổ chức; (4) học sinh hệ chăm (gồm chăm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, ngoại ngữ) của các trường thpt và trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ siêng thuộc những Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng;

+Được chọn tham dự cuộc thi Đường tột đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm.

Đối với bề ngoài xét tuyển theo điểm thi giỏi nghiệp THPT, thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương rất có thể được quy thay đổi điểm vắt cho điểm thi môn giờ Anh để xét tuyển vào các ngành/chương trình có tổng hợp xét tuyển A01, D07 cùng D01.

Chuyên ngành đào tạo, mã xét tuyển chọn và tiêu chuẩn dự kiến:

*

*

*

*

Mã tổ hợp Xét Tuyển

Tổ vừa lòng Xét tuyển chọn Điểm Thi giỏi Nghiệp THPT
Mã Tổ Hợp
A00Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học
A01Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh
A02Toán, đồ dùng lý, Sinh học
B00Toán, Hóa học, Sinh học
D01Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
D07Toán, Hóa học, tiếng Anh
D26Toán, đồ dùng lý, tiếng Đức
D28Toán, đồ gia dụng lý, giờ Nhật
D29Toán, đồ lý, giờ đồng hồ Pháp
Tổ phù hợp Xét Tuyển công dụng Kỳ Thi Đánh Giá tư Duy
Mã Tổ HợpCác Phần Thi
BK1Toán, Đọc hiểu, Tự lựa chọn Vật lý + Hóa học
BK2Toán, Đọc hiểu, Tự lựa chọn Hóa học + Sinh học
BK3Toán, Đọc hiểu, Tự chọn Tiếng Anh

Phạm vi tuyển chọn sinh:

-Trường tuyển sinh trên cả nước.

Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển chọn sinh cđ nhóm ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên hệ chủ yếu quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT với có kết quả học tập trung học phổ thông của ba môn học thuộc tổng hợp môn xét tuyển với điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu ước của Trường.