Bản đồ tuyến metro số 1

Theo Ban làm chủ Đường Fe city Thành Phố Hồ Chí Minh, 8 tuyến đường Metro TP.HCM đã làm được Chính phủ quy hoạch theo Quyết định số 568/QĐ-TTg được phê thông qua ngày 8 tháng 4 năm 2013 cùng với tổng chiều dài 169km.

Hiện một dự án sẵn sàng chính thức được đưa vào và sử dụng, một dự án công trình sẵn sàng tiến hành khởi công trong thời gian 2021 cùng ba dự án công trình sẽ trong tiến trình phân tích.