CÔNG TY TNHH VĨNH PHÁT MOTORS

Tổng mua trọng - GVW: 6.500 kg ( NK650SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 5200 mm


Bạn đang xem: Công ty tnhh vĩnh phát motors

*

NK650SL9 thùng bạt

""

Tổng cài trọng - GVW: 6.500 kilogam ( NK650SL Series ). Thùng lâu năm lọt lòng - 5200 mm


*

NK650L9 thùng ướp lạnh

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài đặt trọng - GVW: 6.500 kg ( NK650L Series ). Thùng nhiều năm lọt lòng - 4.400 mm


*

NK650L4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng tải trọng - GVW: 6.500 kg ( NK650L Series ). Thùng lâu năm lọt lòng - 4.400 mm


*

NK490SL9 thùng bửng nâng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài trọng - GVW: 4.995 kilogam ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 61600 mm


Xem thêm:

*

NK490SL9 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài trọng - GVW: 4.995 kg ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 6200 mm


NK490SL9 thùng bí mật

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng mua trọng - GVW: 4.995 kilogam ( NK490SL Series ). Thùng lâu năm lọt lòng - 6200 mm


NK490SL9 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài đặt trọng - GVW: 4.995 kilogam ( NK490SL Series ). Thùng lâu năm lọt lòng - 6200 mm


NK490SL4 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 4.990 kilogam ( NK490SL Series ). Thùng nhiều năm lọt lòng - 6200 mm


NK490SL4 thùng kín

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng cài đặt trọng - GVW: 4.990 kg ( NK490SL Series ). Thùng dài lọt lòng - 6200 mm


NK490SL4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng thiết lập trọng - GVW: 4.990 kilogam ( NK490SL Series ). Thùng lâu năm lọt lòng - 6200 mm


NK490L4 thùng lửng

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng mua trọng - GVW: 4.990 kg ( NK490L Series ). Thùng dài lọt lòng - 4.400 mm


NK490L4 thùng bạt

"VƯỢT CHUẨN THÙNG HÀNG TẢI NHẸ ĐÔ THỊ"

Tổng tải trọng - GVW: 4.990 kilogam ( NK490L Series ). Thùng nhiều năm lọt lòng - 4.400 mm


NK470 thùng bạt

""

Tổng cài đặt trọng - thiết lập trọng 1490 kg ( NK470L Series ). Thùng dài lọt lòng - 4400 mm