ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐIỂM CHUẨN

tối 15/9, Đại học tổ quốc Hà Nội ra mắt điểm chuẩn vào những trường đại học, khoa thành viên. Đại học non sông Hà Nội thông báo cách thức nhập học với tân sv theo hình thức trực tuyến.


Thí sinh coi điểm chuẩn vào những trường, khoa thành viên của ĐH đất nước Hà Nội năm 2021 dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Các ngôi trường Đại học tập thành viên của Đại học tổ quốc Hà Nội bao gồm:Trường ĐH khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu;Trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu;Trường ĐH nước ngoài ngữ: 1.600 chỉ tiêu;Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu;Trường ĐH kinh tế: 1.300 chỉ tiêu;Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu;Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu;Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu.

Các Khoa trực trực thuộc Đại học tổ quốc Hà Nội gồm những: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu;Khoa quản ngại trị với Kinh doanh: 360 chỉ tiêu;Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu;Khoa các Khoa học tập liên ngành: 180 chỉ tiêu

Theo thông báo của Đại học đất nước Hà Nội:Từ ngày 17/9 mang lại 17 giờ ngày 26/9, thí sinh chứng thực nhập học trực tuyến vào Đại họcQuốc gia Hà Nội. Sau khi xác nhận nhập học thành công, sỹ tử sẽ triển khai nhập học trực truyến từ 21/9 cho trước 17 giờngày 30/9.