Điểm Chuẩn Kinh Tế Luật 2015

Điểm chuẩn chỉnh ĐH kinh tế tài chính Luật - ĐHQG TP.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn kinh tế luật 2015

HCM, xem điểm chuẩn chỉnh ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP. HCM, Tra cuu diem chuan ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP. HCM, Kiem tra diem chuan ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP. HCM, điểm chuẩn cụ thể các ngành, khối thi ngôi trường ĐH kinh tế tài chính Luật - ĐHQG TP. HCM...

Bạn đã xem: Đại học kinh tế luật điểm chuẩn chỉnh 2015

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380107 Luật thương mại quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
2 D380107 Luật kinh doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
3 D340405 Thương mại điện tử A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
4 D340115 Marketing A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
5 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
6 D340120 Kinh doanh quốc tế A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
7 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
8 D340405 Hệ thống tin tức quản lý A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
9 D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
10 D340201 Tài thiết yếu - Ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
11 D310101 Kinh tế và quản lý công A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
12 D310106 Kinh tế đối ngoại A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
13 D310101 Kinh tế học A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
14 D380101 Luật tài thiết yếu - ngân hàng A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
15 D380101 Luật dân sự A, A1, D1 15 Điểm xét tuyển
trường ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP.

Xem thêm: Câu Chuyện Thành Công Của Những Người Nổi Tiếng Có Xuất Phát Điểm 'Không Hoàn Hảo'

HCM thông báo điểm chuẩn, điểm chuẩn chỉnh ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP. HCM, tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh ĐH tài chính Luật - ĐHQG TP. HCM
. Xem thông tin điểm chuẩn chỉnh ĐH kinh tế Luật - ĐHQG TP. HCM
*

vật phẩm Reviewed: Điểm chuẩn ĐH kinh tế Luật - ĐHQG tp.hcm 20159 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.