EFFECT ĐI VỚI GIỚI TỪ NÀO

*

VỚI AFFECT, CÓ 03 CÁCH DÙNG NHƯ SAU:1. Khi sử dụng “affect” như động từ, nó sẽ tức là “ảnh hưởng” (influence) hoặc “gây ra một thế đổi” (cause a change) hoặc “gây ra”(produce). Một cách đặc thù, khi bạn ta ao ước nói rằng một cái nào đấy có tác động ảnh hưởng (ảnh hưởng) lên chiếc khác, chúng ta sẽ cần sử dụng “affect”. Để khác nhau “affect” với “effect”, hãy dùng thuật nhớ sau đây: khi tôi “tác động” điều gì, tôi đã tạo ra “hậu quả (When I affect something, I produce an effect).

Bạn đang xem: Effect đi với giới từ nào

Ví dụ: • It"s hard to lớn say how the price of gasoline will affect the economy in the long run. (Về thọ về dài, thật cực nhọc mà nói giá tốt xăng sẽ tác động đến nền kinh tế như nạm nào) • Growing up with three older sisters affected me greatly as a person.(Lớn lên cùng với 03 người chị đã tác động nhiều mang lại nhân phương pháp của tôi).
2. Một trường thích hợp khác khi sử dụng “affect” như cồn từ thì nó tức là “giả vờ”. Bạn ta cũng dùng từ “affect” khi một ai kia diễn theo một biện pháp nào kia khác cùng với cách thông thường anh ta (cô ta) diễn. Nếu một ai đó giả vờ nhân giải pháp hoặc phong cách mới, tức là anh ta (cô ta) sẽ “giả vờ” tính phương pháp của mình. Ví dụ: • Richard affected an attitude of indifference, though he was deeply hurt by the comments. (Richard tạo sự vẻ cúng ơ mặc dù anh ta rất buồn bã bởi phần nhiều lời phê bình).
3. Dùng “affect” như một danh từ bỏ để diễn tả “tâm trạng” hoặc “trạng thái tinh thần”. Cuối cùng, từ bỏ “affect” thỉnh phảng phất được dùng làm mô tả cái giải pháp mà một bạn nào đó giả vờ/tỏ ra vẻ - hay là tư tưởng tình cảm. Ví dụ: • Dr. Robertson noted that the patient"s affect had responded well lớn the regimen of anti-psychotics. (Bác sỹ Robertson đang ghi chú rằng chổ chính giữa trạng của người mắc bệnh đã phản ứng xuất sắc với chế độ dinh dưỡng phòng lại bệnh tâm thần).
TRONG lúc ĐÓ EFFECT LẠI ĐƯỢC DÙNG KHÁC1. Khi dùng “effect” như 1 danh từ, nó có nghĩa là “kết quả của một tại sao nào đó”. Khi tín đồ ta cần sử dụng sai “affect” với A, họ thường nghĩ chính là “effect”. Theo nghĩa này, “effect” đối ngược lại với cause (nguyên nhân) – một sự kiện xảy ra bởi vì sự khiếu nại đã xảy ra trước đó. Ví dụ: • It"s hard to say what effect the rising price of gasoline will have on the world economy. (Thật cực nhọc nói việc tăng giá xăng dầu sẽ để lại hậu quả như thế nào đối với nền kinh tế thế giới) • The hurricane caused countless tragedies and many victims are still feeling its depressing effects. (Cơn bão làm nên những bi kịch không đếm xuể và những nạn nhân vẫn đang chịu đựng đựng hồ hết hậu quả nặng vật nài của nó).

Xem thêm:


2. Khi là một trong những danh từ, “effect” có nghĩa tương tự với “ấn tượng/cảm giác”. Một nghĩa không giống của từ “effect” là “ấn tượng” hoặc “cảm giác/xúc” mà lại một người, một vật dụng hoặc sự kiện tạo ra, thường xuyên là về trung tâm lý, thể lý hoặc tình cảm.Ví dụ: • Dvorak"s New World Symphony produced a moving effect on the listeners in the auditorium. (Bản giao hưởng nhân loại Mới của Dvorak vẫn để lại cho tất cả những người nghe một cảm xúc xúc cồn trong thính phòng). • The experimental drug is known khổng lồ have a calming effect on rats, though it is not yet ready for human trials.(Người ta biết rằng câu hỏi thí nghiệm ma túy trên loài chuột đã nhằm lại cảm giác êm dịu tuy nhiên nó không được chuẩn bị sẵn sàng để nghiên cứu cho nhỏ người).
3. Lúc “effect” là 1 trong động từ, nó tức là “gây ra/đem lại” (bring about). Nghĩa này của trường đoản cú “effect” yên cầu phải khéo dùng vì chưng nó được dùng tương tự như như tự “affect” cùng với nghĩa “gây ra/ ảnh hưởng” (to cause/ influence). Nhị từ có thể hoán đổi nhau tuy nhiên vẫn bảo trì nghĩa khác nhau. “effect” ám chỉ một nguyên nhân ‘đem lại” hoặc “thực hiện” ráng đổi, trong những lúc đó “affect” ám chỉ “nguyên nhân” hoặc “sức ép” buộc phải biến hóa điều gì. Ví dụ: • The CEO demanded that the employees work overtime to lớn effect a complete overhaul of the company"s product line.(Vị chủ tịch yêu cầu những công nhân làm việc ngoài tiếng để mang lại tác dụng trọn vẹn thuộc với dây chuyền sản xuất sản xuất của công ty).
4. Khi sử dụng “effect” như một danh từ, nó gồm nghĩa “tài sản riêng” (personal possession). Cuối cùng, một bí quyết dùng hơi ngoại lệ với từ “effect” là nói tới tài sản riêng biệt của một người nào đó như ví, điện thoại, chìa khóa, trang bị lưu niệm, bạn nữ trang, sổ nhật ký, ….của anh ta/ cô ta. Trong trường đúng theo này, “effect” phần nhiều luôn được dùng ở số nhiều.Ví dụ: • His personal effects were scattered across the kitchen but the man himself was nowhere khổng lồ be found.(Đồ đạc cá thể của anh ta vương vãi vãi khắp nhà bếp nhưng không có bất kì ai tìm thấy người bọn ông nghỉ ngơi đâu).
*

*

*