Mặt trời mọc ở đằng tây

*

*

Nghệ thuật - Tuần 24

Tiếng Việt lớp 3: Tập đọc. Mặt trời mọc ở đằng... Tây!

Câu 1 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Câu thơ của người bạn Pu-skin gồm gì vô lí?

Lời giải

Câu thơ của người bạn Pu-skin phi lí ở điểm: ông đến rằng mọc trời mọc ở đằng tây, trong lúc thực tế mặt trời mọc ở đằng đông.

Câu 2 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Pu-skin đã chữa thơ góp bạn như thế nào?

Lời giải

Pu-skin đã chữa thơ giúp bạn bằng phương pháp làm tiếp tía câu thơ khác để kết hợp với câu thơ phi lí kia làm cho thành một bài thơ trả chỉnh, hợp lí.

Câu 3 (trang 53 sgk Tiếng Việt 3 tập 2) Điều gì tạo nên bài thơ của Pu-skin hợp lí?

Lời giải

Pu-skin đã viết câu thứ nhì để khẳng định câu thơ của bạn "mặt trời mọc ở đằng tây" là một chuyện lạ. Bao gồm điều này đã khiến bài thơ trở buộc phải hợp lí.