Tiền thối tiếng anh là gì

Ngày nay, xu thế thế giới hóa, ngày có nhiều hơn những công ty xuyên quốc gia. Điều đó tức là Tiếng anh được thực hiện nhiều hơn, trên đông đảo lĩnh vực, từ mặt hàng không, vận tải đường biển, du lịch, và trong cả dịch vụ thương mại ăn uống sở hữu sắm.v.v Ngày nay, xu thế thế giới hóa, ngày có không ít hơn các công ty xuyên quốc gia. Điều đó tức là Tiếng anh được áp dụng nhiều hơn, trên số đông lĩnh vực, từ mặt hàng không, vận tải đường bộ đường biển, du lịch, cùng trong cả dịch vụ thương mại ăn uống mua sắm.v.v. Để hòa nhập vào xu chũm đó, mỗi người chúng ta đều yêu cầu cố gắn thêm trang bị cho khách hàng vốn nước ngoài ngữ tương đối khá để dễ dàng hơn vào xin câu hỏi làm và trong công việc.

Bạn đang xem: Tiền thối tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: chi phí thối tiếng anh là gì

bây giờ mình xin ra mắt các từ vựng giờ đồng hồ Anh dành riêng cho nhân viên thu ngân - với nhân viên bán sản phẩm - Dịch vụ người tiêu dùng Bài học tất cả có: Cashier Transactions Customer Service Vocabulary for Cashier

Cashier Transactions

thao tác làm việc với chi phí bạc luôn gây cho chúng ta ức chế. Rất giản đơn xảy ra các sai sót, đặc biệt quan trọng khi các giao dịch được tiến hành bằng ngữ điệu thứ 2 của mình. Thất bại là bà mẹ của thành công, đông đảo sai sót đó sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá. Các bạn biết đấy vô cùng nhiều quý khách sẽ ko nói với bạn nêu bạn có không nên sót, nhiều doanh nghiệp yêu cầu các bạn phải bồi hoàn, tuy nhiên quý khách sẽ kiên trì đợi bạn nếu bạn trung thực hãy nói với bọn họ là ai đang thực tập. Chúng ta sẽ review cao nỗ lực của chúng ta khi học ngôn từ của họ. Bạn hãy nói: Please bear me. I’m still learning” (Hãy thông cảm, tôi sẽ học tập). Một khi chúng ta thấy thoải mái với tài lộc – Currency và hệ thống thanh toán – The payment system, thì bạn sẽ tự tin hơn trong những giao dịch bởi tiếng anh của mình- your service in English will speed up. Dưới đây là các chủng loại câu thường dùng khi làm các bước thu ngân, bọn họ hãy rèn luyện với bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Hãy xem thêm các tự vựng vocabulary for cashier nếu như bạn không biết nghĩa của chúng. Vì you have a discount card today? -> Câu này dùng để hỏi người sử dụng có với theo phiếu ưu đãi giảm giá không. Are you using any coupons today? -> Hỏi về phiếu cài hàng. I will need khổng lồ see some ID lớn sell you a lottery ticket. (for age restricted items), ->Xem minh chứng thư nhằm là đk rút thăm I'm sorry but your card has been declined. Would you lượt thích to use another form of payment? (when a credit or debit card has insufficient funds.) -> thông tin thẻ giao dịch bị lắc đầu và hỏi người tiêu dùng có mô hình thanh toán nào không giống không. Will there be anything else for you today? -> Hỏi khách hàng hàng có muốn mua gì nữa không Is this everything today? -> xác thực số lượng hàng đã chọn và how was everything today? (service industry), ->Hỏi thăm khách hàng Will that be cash or c-harge? ->Thanh toán bằng tiền mặt hay ghi nợ vào tài khoản How will you be paying today? -> hỏi về phương thức thanh toán giao dịch Your total comes to $16.50. -> thông báo tổng tiền F-rom twenty...and here's $3.50 change. -> Báo lại số tiền khách đã gửi và số chi phí còn dư. Please swipe your card. -> Yêu ước quét thẻ. I just need to see some photo ID to lớn verify your check. ->Xem chứng tỏ thư để xác thực séc Would you like your receipt in the bag? -> Hỏi khách hàng cũng muốn mình mang lại biên lai vào túi đựng sản phẩm không. Như vậy chúng ta hãy học thuộc phần nhiều câu văn thường xẩy ra trong quá trình giao dịch thanh toán với quý khách hàng và luyện tập những đoạn đối thoại mẫu dưới đây để luyện phản xạ nghe cùng nói.

Mẫu giao dịch thanh toán giữa nhân viên thu ngân cùng khách hàng.

Hãy luyện tập cùng chúng ta của mình, với nhớ đổi vai lẫn nhau nhé.

Sample Cash transaction

Cashier: Hello. Is this everything for you today?
Customer: Yes. Just a few items today.
Cashier: Did you find everything you were looking for?
Customer: Yes, thank you.
Cashier: Okay. Your total comes to lớn $8.70. (say "eight seventy" or "eight dollars and seventy cents")
Customer: Can you break a fifty? I'm afraid I don't have anything smaller.
Cashier: No problem. F-rom fifty $41.30 is your change. (say "forty-one thirty" or "forty-one dollars và thirty cents")
Customer: Thank you.
Cashier: Thank you. See you again.

*

Break a fifty, a hundred...Khách mặt hàng muốn thanh toán giao dịch bằng chi phí chẵn lớn hơn số chi phí phải thanh toán rất nhiều.

Sample Credit thẻ transaction

Cashier: Here is your order, sir. Two pepperoni pizzas. Will there be anything else?
Customer: No, that's great thanks.
Cashier: Okay. Will that be cash or c-harge today?
Customer: C-harge.
Cashier: Okay. Please swipe your thẻ in the machine...Sorry, can you try again please.
Customer: Is there a problem with my card?
Cashier: No, it's going through fine this time. I'll just need you lớn sign here, please.
Customer: There you go.
Cashier: Thank you Mr. Bates. Enjoy your pizza!

Customer Service

Dưới đấy là các mẫu mã câu thường dùng khi làm quá trình thu ngân, chúng ta hãy luyện tập với bạn bè hoặc người thân trong gia đình trong gia đình. Hãy đọc các từ vựngvocabulary for cashiernếu bạn ngần ngừ nghĩa của bọn chúng Did you find everything you were looking for today? Has it warmed up/cooled down/dried up out there yet? Are you interested in taking part in our promotion? I apologize for the wait. I'm new at this job. Thank you for your patience. I'm going lớn have to gọi to get a price check. Bởi you need a hand out with your bags? Have a wonderful day. Thanks for shopping at... Please come again. See you again soon.

Sample Customer Service Encounters: Speaking Practice.

Hãy rèn luyện cùng bạn của mình, với nhớ đổi vai cho nhau nhé.

Making a sale (upselling)

Cashier: I see you've chosen some nice blouses f-rom our fall line. Are you aware of our promotion today?
Customer: No, actually, I'm not.
Cashier: All men's and lady's fall tops are on buy one get one free.
Customer: Oh, that's great.
Cashier: Would you like to look around some more? There are some great men's dress shirts at the back of the store.

Xem thêm:

Customer: No thank you. I can't shop for my husband. He never likes what I pick out for him.
Cashier: (laughs) So, just these two blouses today then?
Customer: Yes, that's all for today.

Handling a complaint / Khi quý khách khiếu nại

Cashier: How was your meal today?
Customer: Well, the food was good as it always is. We were a bit disappointed in the service tonight, though.
Cashier: Oh, I'm sorry to hear that. Would you lượt thích to fill out a phản hồi card? Or I could get a manager for you.
Customer: That's okay. We know it's your peak time. We usually try khổng lồ come a little earlier before the rush.
Cashier: Well, I'd like to make it up khổng lồ you. I'm going to give you a discount today. I'll take your drinks & dessert off the bill.
Customer: Oh, that would be nice. Thank you.
Cashier: No, thank you. Your satisfaction is important khổng lồ us. Here's a coupon for your next visit. Please come again.
Customer: Thank you. We will.

Vocabulary for Cashier

Word / Từ Meaning/Ý nghĩa
action code a number cashiers type on the register lớn tell the computer to bởi something (#2A=void item) Ý nghĩa: Mã thực hiện
Adjustment a change (usually related khổng lồ price change) Ý nghĩa: Thay thay đổi giá
age restricted items products such as alcohol, tobacco, và restricted movies and videos which cannot be purchased by minors Ý nghĩa: Mặc hàng có giới hạn độ tuổi
Aisles long narrow areas that a room is divided into Ý nghĩa: Lối đi
Associate another employee who works with you Ý nghĩa: cộng tác viên
bagverb to place purchased items in a bag for the customer Ý nghĩa: Túi
bank card a card that allows customers lớn purchase an vật phẩm using money f-rom their bank account (also calleddebit card) Ý nghĩa: Thẻ ngân hàng
bar code a series of lines that a computer reads khổng lồ determine the product và price Ý nghĩa: Mã vạch
Bill the total amount owed by the customer (also calledreceipt) Ý nghĩa: Hóa đơn
Break a short time for an employee khổng lồ take a rest f-rom work Ý nghĩa: Nghỉ giải lao
Bulk items that are purchased in large amounts (also refers lớn items whe-re customer collects the amount desired f-rom a large bin) Ý nghĩa: Hàng download với con số lớn,
Cash paper or coin money that the customer gives for payment Ý nghĩa: Tiền mặt
cash advance money given to lớn an employee or customer that he will have to pay back later Ý nghĩa: Tiền lâm thời ứng
cash register system used to lớn key in purchases; also makes mathematical calculations and records payments Ý nghĩa: Phần mềm buôn bán hàng
Change the money you give back lớn a customer Ý nghĩa: Tiền thối lại
c-hargeverb khổng lồ request a certain payment (They c-harge fifty dollars an hour.) Ý nghĩa: ra giá
c-hargeverb & noun lớn pay (payment) with a credit card Ý nghĩa: giao dịch thanh toán bằng thẻ ghi nợ
Checkout the place whe-re customers go to pay for purchases Ý nghĩa: Quầy thanh toán
Clerk person who serves customers; usually stands behind a desk Ý nghĩa: Nhân viên phục vụ
Coins small amounts of money; circular shape (also calledchange) Ý nghĩa: Tiền kên
company procedures the rules và practices outlined by the employer for the employees Ý nghĩa: Quy trình nội quy
Competition other businesses that offer similar products or services Ý nghĩa: Đối thủ cạnh tranh
Counterfeit money that looks real but is actually fake Ý nghĩa: Tiền giả
Coupon a piece of paper that offers a set discount on a hàng hóa or service Ý nghĩa: Phiếu mua bớt giá
Consumer the person who buys & uses the products và services Ý nghĩa: Khách hàng
Currency type of money used in each country (eg.dollar, yen) Ý nghĩa: Tiền tệ
customer service fulfilling the needs of the people who buy products or services Ý nghĩa: Dịch vụ khách hàng hàng
damaged; defective does not work or does not look new Ý nghĩa: Hàng lỗi, hỏng
Deactivate remove security device Ý nghĩa: Không kích hoạt
Debit khổng lồ take money out (also refers to lớn paying with a ngân hàng card) Ý nghĩa: Ghi có
denomination related lớn type of currency (eg.ones, tens, fifties) Ý nghĩa: Mệnh Gíá
department store a store that sells a wide variety of personal và household needs, such as groceries, furniture và clothing Ý nghĩa: Cửa hàng bách hóa
Discount a price reduction Ý nghĩa: Chiếc khấu
Estimate guess the right amount Ý nghĩa: Ước tính
Float the amount of money in a cash register or till before & after a person's shift Ý nghĩa: Số Tiến vào máy bán hàng trước và sau bàn giao ca
Feed khổng lồ in-sert the end of a roll of paper into a slot Ý nghĩa: Lắp giấy in
gift certificate; gift card a pre-paid card that a customer uses lớn pay for purchases Ý nghĩa: Phiếu rubi tặng
gift receipt a receipt that documents a purchase but does not include the price of the sản phẩm Ý nghĩa: Biên lai dìm quà
Identification photograph & official document that proves who a person is Ý nghĩa: Chứng minh thư
Initials first letter of a person's first and last name Ý nghĩa: Chữ cái thứ nhất của tên
Inquiry a question Ý nghĩa: Câu hỏi / yêu cầu
key in to lớn type a code into a cash register Ý nghĩa: Nhập mã hàng
(put on) layaway to put a sản phẩm away for a customer who will come back to purchase it at a later time Ý nghĩa: Cất lại hàng
Log a record of sales information Ý nghĩa: Thông tin thanh toán được lưu lại
Manual instruction booklet Ý nghĩa: Sách hướng dẫn
Merchandise things that customers buy Ý nghĩa: Hàng hóa
multiple item a sản phẩm that a customer is buying more than one of (eg.five balls) Ý nghĩa:
multitask vì many things at once Ý nghĩa : Chạy đa nhiệm
NOF an error code that means a hàng hóa price is not on file Ý nghĩa: Lỗi vày giá không tồn tại
on sale costs less than usual Ý nghĩa:Giảm giá
Orientation a time for learning about the company & job Ý nghĩa: Thời gian học việc
peak time the busy time of the day Ý nghĩa: Giờ cao điểm
Perk a little bonus that employees enjoy on vị trí cao nhất of their wage or salary (eg.restaurant employees get free lunch) Ý nghĩa: Tiền trợ cấp
personal check a written document that allows a business to retrieve funds f-rom a customer's ngân hàng account Ý nghĩa: Ngân phiếu cá nhân
price override change the automated price of a hàng hóa or service Ý nghĩa:Thay đổi giá
POS system Point of Sale system (cash register) Ý nghĩa: Máy buôn bán hàng
price tag the sticker or ticket that tells customers what a sản phẩm costs Ý nghĩa: Thẻ ghi giá bán
Produce (n) fresh fruit & vegetables Ý nghĩa: Hàng sản phẩm nông nghiệp tươi
Promotion a special discount or offer Ý nghĩa: Khuyển mại
prompt service to help customers quickly Ý nghĩa: Dịch vụ hỏa tốc
punch in/out record the start & end time of your shift using a time clock system Ý nghĩa: Máy chấm công
rain check a ticket given lớn a customer that allows them khổng lồ receive an out-of-stock thành tích or attend a cancelled event at a later date Ý nghĩa: Phiếu hứa
Receipt a piece of paper that records the place, time, & price of items or services purchased Ý nghĩa: Biên lai
reduce(d) price is less than usual Ý nghĩa: Giảm giá
Refund get money back Ý nghĩa: Hoàn tiền
register area the place whe-re a cashier stands và serves the customer Ý nghĩa: Khu vực thanh toán
register tape the paper that goes into the cash register & provides a printed record of all transactions Ý nghĩa: Giấy in hóa đơn
Retailer a store or business that sells products for the manufacturer Ý nghĩa: Cửa hàn buôn bán lẻ
ring in type the sản phẩm code or service item into the POS Ý nghĩa: Nhập mã sản phẩm vào máy
Safe a secure cabinet whe-re a large amount of money is locked up; requires a code or key to open Ý nghĩa: Két sắt
Sale a price reduction Ý nghĩa: Giảm giá
Scan pass a product over a tia laze (scanner reads the bar code & transfers the data (price, product name) to the POS system) Ý nghĩa: Quét mã vạch
Schedule a table that identifies the weekly or monthly shifts for each employee Ý nghĩa: Bản kế hoạch làm việc
security device a device attached to products that will mix off an alarm if it is not removed by the cashier Ý nghĩa: Dụng cầm an ninh
serial number a number system used to lớn identify products và services Ý nghĩa: Số seri
Shelves long rows of flat wood or metal used to hold products that are for sale in a store Ý nghĩa: Kệ hàng
shift report a record of notes that must be handed in by a cashier at the kết thúc of a work shift Ý nghĩa: Bản report ca làm cho việc
sign in/sign off indicate that one is starting or finishing
Supplies things that are needed to vì a job (eg.calculator, pens, paper) Ý nghĩa: Dụng nạm làm việc
Supplier the company or business that provides a retailer or wholesaler with products khổng lồ sell Ý nghĩa: Nhà cung cấp
Swipe (Verb) slide quickly across (eg.Swipe your credit thẻ through the card reader, please.) Ý nghĩa: Quét thẻ thanh toán
Tally địa chỉ cửa hàng up Ý nghĩa: Kiểm đếm
tax exempt a special case in which the customer does not have to pay taxes Ý nghĩa: Miễn thuế
Tender Money Ý nghĩa: Tiền
Terminal a single computer or POS system Ý nghĩa: Quầy thanh toán
Till the drawer that holds money in a cash register Ý nghĩa: Ngăn kéo đựng tiền
Transaction the sale & purchase of a hàng hóa or service Ý nghĩa: Giao dịch
UPC Universal hàng hóa Code: a number the identifies the product và the retailer Ý nghĩa: Mã vạch thành phầm quốc tế
Void cancel a transaction Ý nghĩa: Hủy giao dịch
Wholesale the sale of a large quantity of goods to a retail outlet Ý nghĩa: Bán sỉ
Workstation the area whe-re a cashier works Ý nghĩa: Quầy làm việc
mong muốn bài học nhỏ tuổi này để giúp bạn lạc quan hơn và làm việc xuất sắc hơn.