Từ Trái Nghĩa Trong Tiếng Anh

Đôi khi chúng ta chẳng rất cần phải dùng từ điển nhưng vẫn đoán được từ bỏ trái nghĩa của một từ. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, avtr.site sẽ trình làng các một số loại từ trái nghĩa trong tiếng Anh, biện pháp thêm chi phí tố để tạo ra thành từ trái nghĩa và tổng thích hợp 100 cặp từ trái nghĩa giờ đồng hồ Anh phổ cập trong giao tiếp. Chúc chúng ta sớm thuần thục một số loại từ vựng này.

Bạn đang xem: Từ trái nghĩa trong tiếng anh


*

A. Từ trái nghĩa tiếng Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - từ bỏ trái nghĩa gọi là đa số từ tất cả tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Hệt như rất những từ vựng trong ngữ điệu tiếng Anh, "antonym " bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong giờ Hy Lạp 'anti' với nghĩa là đối lập, trong những khi 'onym' có nghĩa là tên.

Khi ngôn từ tiếng Anh trở nên rất phức tạp, fan ta hoàn toàn có thể phản đối về số đông từ thực sự có ý nghĩa đối lập. Với các ví dụ về các từ trái nghĩa được liệt kê dưới đây, avtr.site sẽ chia sẻ với độc giả nhưng cách để tạo ra từ trái nghĩa mà người bản ngữ sử dụng.

Xem thêm:

2. Những loại từ trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh

Complementary Antonyms: Đây là những từ trái nghĩa mà cấu trúc của chúng không có điểm chung.

Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: phần đông từ trái nghĩa các loại này cũng tương tự loại Complementary Antonyms, khác ở chỗ cả nhị từ phải cùng tồn tại để có từ trái nghĩa cùng với chúng.

Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: đội từ trái nghĩa này mang ý nghĩa so sánh.

Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm chi phí tố để chế tạo ra thành từ trái nghĩa

Thi thoảng, các bạn chẳng cần được tiemf kiếm một từ không giống nghĩa. Chỉ đơn giản là tạo từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ bỏ vựng đó.

Hãy xem một vài lấy một ví dụ từ trái nghĩa được tạo ra thanh bằng cách thêm chi phí tố prefix dis-

Agree → disagreeAppear → disappearBelief → disbeliefHonest → dishonest

Thêm chi phí tố prefix in- để tạo ra thành từ bỏ trái nghĩa sau:

Tolerant → intolerantDecent → indecentDiscreet → indiscreetExcusable → inexcusable

Các tự trái nghĩa áp dụng tiền tố prefix mis-

Behave → misbehaveInterpret → misinterpretLead → misleadTrust → mistrust

Thêm chi phí tố prefix un- để tạo những từ trái nghĩa:

Likely → unlikelyAble → unableFortunate → unfortunateForgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa đạt thêm tiền tố prefix non-

Entity → nonentityConformist → nonconformistPayment → nonpaymentSense → nonsense

Tìm gọi thêm những chủ đề tiếng Anh thông dụng: